ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en deze website gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van Time 4 Nutrition met u met betrekking tot deze website regelen. Gebruik onze website niet als u het niet eens bent met een deel van deze algemene voorwaarden.

De term ‘Time 4 Nutrition Europe ’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website met statutaire zetel in Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam.

Ons bedrijfsregistratienummer is 34224312. Ons btw-registratienummer is NL002104409B30. De term ‘jij’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina’s van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Deze website maakt gebruik van cookies om browsevoorkeuren bij te houden.

Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan ​​door de wet.

Uw gebruik van enige informatie of materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, voldoen aan uw specifieke vereisten.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyright-mededeling, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle handelsmerken die op deze website worden gereproduceerd en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.

Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadeclaims en / of een strafbaar feit zijn.

Deze website kan van tijd tot tijd ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website (s) onderschrijven. Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website (s).

Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.

We behouden ons het recht voor om te weigeren een bestelling te verwerken vanwege vermoedelijke fraude of ongeautoriseerde of illegale activiteiten. Als dat het geval is, kunnen we uw bestelling weigeren en de eventuele betaling terugbetalen. We behouden ons ook het recht voor om een ​​bestelling te weigeren om welke reden dan ook als er geen betaling is verwerkt. Als u ons op de hoogte heeft gesteld van een probleem met de goederen, zullen we een eventueel tekort of niet-levering verhelpen; vervangen of repareren van goederen die bij levering beschadigd of defect zijn; of u het door u voor de betreffende goederen betaalde bedrag terugbetalen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, administratief ongemak, teleurstelling, indirecte of gevolgschade of schade die voortvloeit uit enig probleem met betrekking tot de goederen en wij zijn niet aansprakelijk om u enig geld te betalen als compensatie. anders dan enige restitutie die we onder deze voorwaarden uitvoeren. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument, noch is het bedoeld om onze aansprakelijkheid jegens u uit te sluiten voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.

GARANTIES

Alle items zijn gedekt door een fabrieksgarantie die duidelijk op de individuele lijst wordt vermeld. Alle artikelen zijn alleen voor thuisgebruik, tenzij anders vermeld.

ALGEMEEN

Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is. Time4Nutrition kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele weglatingen, fouten of prijswijzigingen. Er kunnen kleine variaties zijn in de kleuren van de geadverteerde artikelen.

AANSPRAKELIJKHEID

We behouden ons het recht voor om te weigeren een bestelling te verwerken vanwege vermoedelijke fraude of ongeautoriseerde of illegale activiteiten. Als dat het geval is, kunnen we uw bestelling weigeren en de eventuele betaling terugbetalen. We behouden ons ook het recht voor om een ​​bestelling te weigeren om welke reden dan ook als er geen betaling is verwerkt. Als u ons op de hoogte heeft gesteld van een probleem met de goederen, zullen we een eventueel tekort of niet-levering verhelpen; vervangen of repareren van goederen die bij levering beschadigd of defect zijn; of u het door u voor de betreffende goederen betaalde bedrag terugbetalen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, administratief ongemak, teleurstelling, indirecte of gevolgschade of schade die voortvloeit uit enig probleem met betrekking tot de goederen en wij zijn niet aansprakelijk om u enig geld te betalen als compensatie. anders dan enige restitutie die we onder deze voorwaarden uitvoeren. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument, noch is het bedoeld om onze aansprakelijkheid jegens u uit te sluiten voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid. Houd er rekening mee dat de productaansprakelijkheid voor alle producten die op deze website worden verkocht, bij de fabrikant van de goederen of bij de importeur in de EG of het VK ligt en niet bij Time4Nutrition.